התקשר עכשיו : 050-3009010

מידע כללי

הקפאת הריבית
בשנת 2011 הוציא המפקח על הבנקים הנחיה כי הלוואת משכנתא בריבית משתנה מוגבלת לשליש מסך ההלוואה שבנק...
חזרים קבועים
חלק ניכר מהלווים שהימרו על הלוואות פריים כחלק עיקרי של המשכנתא שלהם יתכן ויאלצו לשלם בעתיד סכומים...
הלוואות הפריים
בשנת 2012 נכנסה לתוקפה תקנה כי הבנקים לא יוכלו לתת הלוואת משכנתא בריבית משתנה על יותר משליש...
ביטוח משכנתא
ברוב הבנקים לא יאשרו לכם הלוואת משכנתא בשיעור שעולה על 70% מערך הנכס שברצונכם לרכוש. את ערך הנכס...